Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (1)
Lương, thưởng phụ cấp là cần thiết nhưng chưa đủ.
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (2)
Những yếu tố ngoài lương hấp dẫn người lao động
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (3)
Kỳ vọng về “Cơ hội phát triển” không dừng lại ở việc thăng tiến nhanh. Kinh nghiệm làm việc quốc tế được xem là xu hướng nguyện vọng mới của người đi làm.
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (4)Phương thức lãnh đạo của cả tổ chức quan trọng hơn tài năng của cá nhân lãnh đạo.
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (5)Công bằng và tôn trọng là văn hóa được xem trọng nhất của công ty trong mắt người lao động.
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (6)
Công việc không thể tách rời chất lượng sống, đó đôi khi còn là điểm quyết định người lao động khi quyết định gắn bó với công ty, trong khi danh tiếng công ty là bảo chứng cho khả năng đáp ứng kỳ vọng của người đi làm.
Người Việt đang muốn gì khi đi tìm việc? (7)
Sự khác biệt giữa người đến và người đi.
                                                                                                                                  Theo: Cafebiz.vn