Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?

Quyền lực nhà nước và quyền lực chính trị có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, quyền lực nhà nước còn được xem như là một bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị.

Để giải thích cho câu hỏi Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Quyền lực nhà nước là gì?

Quyền lực nhà nước là quyền lực gắn liền với sự ra đời của nhà nước. Quyền lực nhà nước là quyền lực duy nhất mang tính bắt buộc trên toàn lãnh thổ và đối với mọi chủ thể trên phạm vi lãnh thổ đó nhằm đảm bảo an ninh, duy trì trật tự xã hội.

Quyền lực nhà nước là quyền lực chung của cộng đồng, quyền lực nhà nước do bộ máy nhà nước nắm giữ. Quyền lực nhà nước mang tính pháp lý và được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

Quyền lực chính trị là gì?

Quyền lực chính trị là năng lực của một chủ thể trong việc áp đặt mục tiêu chính trị của mình đối với toàn xã hội. Quyền lực chính trị là quyền lực của một giai cấp hay liên minh giai cấp, của một lực lượng xã hội. Bản chất của quyền lực chính trị là quan hệ sức mạnh giữa các giai cấp trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước hoặc gây áp lực đối với quyền lực nhà nước. Bản chất quyền lực chính trị là khả năng thực hiện ý chí của một giai cấp đối với sự phát triển của xã hội thông qua tổ chức nhà nước.

Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?

Thứ nhất: Quyền lực nhà nước xuất phát từ quyền lực chính trị

Xét dưới góc độ bản chất, nhà nước luôn mang tính giai cấp, nhà nước là công cụ mà giai cấp thống trị xã hội thiết lập để truyền tải quyền lực chính trị của giai cấp thống trị lên nhà nước, biến thành quyền lực nhà nước để thực thi trong thực tiễn. Vì vậy, nhà nước phải thực hiện chức năng giai cấp, nghĩa là phải phục vụ và bảo vệ cho lợi ích của giai cấp thống trị xã hội.

Với tư cách là một bộ máy công quyền (bộ máy tổ chức thực thi quyền lực công), nhà nước không chỉ phải thực hiện chức năng giai cấp mà còn phải thực hiện chức năng xã hội. Do đó, nhà nước phải sử dụng tổng hợp các nguồn lực, kể cả quyền lực nhà nước để thiết lập và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển và nhất là bảo vệ và phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, trong đó có lợi ích của tất cả các giai cấp, tầng lớp, các nhóm người trong xã hội.

Thứ hai: Quyền lực chính trị thể hiện tập trung ở quyền lực nhà nước

Quyền lực chính trị hướng đến quản lý, thiết lập và duy trì trật tự xã hội mà nhà nước cũng là chủ thể của quyền lực chính trị, là tổ chức chính trị thể hiện tập trung nhất quyền lực nhân dân; có sức mạnh cưỡng chế toàn diện, ban hành và sử dụng pháp luật để quản lý các quá trình xã hội. Nhờ có pháp luật, mọi chủ trương, chính sách của nhà nước được triển khai một cách rộng rãi và thống nhất trên quy mô toàn xã hội. Bên cạnh đó, nhà nước có đủ điều kiện và sức mạnh về vật chất để tổ chức thực hiện quyền lực chính trị và quản lý đất nước xã hội. Đó là những ưu thế riêng của nhà nước mà không có tổ chức nào trong hệ thống chính trị có được. Vì vậy, quyền lực chính trị thể hiện tập trung ở quyền lực nhà nước, chỉ có thông qua quyền lực nhà nước quyền lực chính trị mới có thể được thực thi trong thực tiễn một cách đầy đủ nhất.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Tại sao nói quyền lực nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của quyền lực chính trị?. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, Quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo