Những điều sinh viên ngành Tài chính công cần nắm được

Chuyên ngành Quản lý tài chính công là một trong những ngành học của Học viện Hành chính nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức bề lý thuyết và thực tiễn quản lý tài chính công của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ những điều sinh viên Quản lý tài chính công cần biết.

Ngành Tài chính công- học gì?

Sinh viên ngành Tài chính công sẽ được trang bị những kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành cần thiết để có thể đáp ứng nhu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Với khối kiến thức cơ sở ngành, sinh viên sẽ được học những môn học như: Nguyên lý kế toán, Pháp luật kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng, Nguyên lý thống kê, Tin học ứng dụng, Thuế, Tài chính quốc tế, , Kinh tế lượng…

Với khối kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ được đào tạo những môn học chuyên ngành như: Lý thuyết Quản lý Tài chính công; Quản lý Thu ngân sách; Quản lý Tài chính xã, phường; Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước và Quản lý Tài chính công , Quản lý chi ngân sách; Quản lý tài chính các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công;Kế toán ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc nhà nước; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán ngân sách và tài chính xã.

Bên cạnh khối kiến thức ngành, sinh viên cũng được đào tạo những kiến thức giáo dục đại cương cơ bản theo quy định của Bộ GD&ĐT.Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội tham gia những hội thảo khoa học từ những cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước…

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính công như thế nào?

Để có thể đáp ứng nhu cầu công việc sau khi tốt nghiệp, sinh viên Quản lý Tài chính công phải có khả năng phân tích chính sách cũng như kỹ năng quản lý tài chính khu vực công gắn với hoạt động của các cấp chính quyền ở Việt Nam, bao gồm các cơ quan tài chính tổng hợp và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Bạn phải có khả năng nhận diện và quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính công, biết tổ chức và thực hiện quản lý các khâu của chu trình quản lý ngân sách như: lập ngân sách, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách.

Sinh viên cũng cần có khả năng tự nghiên cứu, đánh giá những quy định của pháp luật về quản lý tài chính công và đề xuất quan điểm. Đặc biệt , để có thể đảm nhận tốt công việc sau này, sinh viên cần có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng pháp luật; có khả năng tư duy khoa học và làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Học ngành Tài chính công có thể làm tư nhân không?

Theo tin tức của một số cuộc kháo sát, rất nhiều sinh viên đang theo học ngành Tài chính công phân vân không biết họ sẽ làm công việc gì sau khi tốt nghiệp, và có thể làm việc tại những doanh nghiệp tư nhân hay không.Thực tế, trong quá trình học, bạn nắm vững kiến thức, có đam mê, bạn có thể tự tin với ngành nghề tương lai của mình.

Ngành tài chính công thường được đào tạo để phục vụ cho nhữngdoanh nghiệp nhà nước. Thế nhưng, nếu muốn làm tại những doanh nghiệp tư nhân, bạn có thể bổ sung các khóa học như: kế toán tổng hợp, kế toán thuế, chuyên viên kinh tế. Nếu bạn nắm vững kiến thức, có đủ kỹ năng, chuyên môn thì bạn có thể làm việc trên mọi loại hình doanh nghiệp như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư…

Theo Ngân Linh- sinh viên Cao đẳng Dược sưu tầm và tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo