Hồ sơ dự thầu và năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?

 • 1 Hồ sơ dự thầu
  • 1.1 Hồ sơ dự thầu là gì
  • 1.2 Hồ sơ dự thầu gồm những gì?
   • 1.2.1 Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp.
   • 1.2.2 Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa
   • 1.2.3 Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn
   • 1.2.4 Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn
   • 1.2.5 Hồ sơ dự thầu đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
  • 1.3 Xem thêm: Đăng ký khóa học đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu
  • 1.4 Những điểm cần chú ý trong Hồ sơ dự thầu:
 • 2 Các giấy tờ cần có trong hồ sơ năng lực dự thầu
  • 2.1 Hồ sơ năng lực dự thầu là gì?
  • 2.2 Hồ sơ năng lực nhà thầu bao gồm những gì?
 • 3 Nộp hồ sơ dự thầu qua mạng
 • 4 Cách rút hồ sơ dự thầu qua mạng
 • 5 Chi phí nộp hồ sơ dự thầu qua mạng
  • 5.1 Hướng dẫn nộp chi phí hồ sơ dự thầu qua mạng
  • 5.2 Biểu mức thu chi phí
 • 6 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 7 Hồ sơ dự thầu mẫu

Hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu là gì

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Hồ sơ dự thầu gồm những gì?

Hồ sơ dự thầu bao gồm những gì là câu hỏi được khá nhiều nhà đầu tư đấu thầu quan tâm.Vấn đề hồ sơ dự thầy cần có những giấy tờ gì tuy không được luật quy định rõ ràng. Nhưng căn cứ theo quy định tại điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc đánh giá hồ sơ dự thầu, các quy định khác quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn có liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, có thể xác định, hồ sơ dự thầu được lập sẽ gồm có các giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực khác nhau

hồ sơ dự thầu

hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp nhà thầu cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn dự thầu (theo mẫu)
 • Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh.
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu.
 • Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu.
 • Đề xuất về giá và các bảng biểu.
 • Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định về các tài liệu, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ mời thầu về mua sắm hàng hóa bao gồm các thành phần giống như thực hiện như gói thầu xây lắp ở trên.

Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT thì có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính.

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

 • Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.
 • Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu.
 • Đơn dự thầu (mẫu 01 Phần thứ 2 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu.
 • Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh.
 • Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.
 • Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất.
 • Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này.
 • Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này.
 • Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc.
 • Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

 • Đơn dự thầu (mẫu số 10A, hoặc 10B Phần thứ ba, Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).
 • Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu
 • Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu.
 • Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia.
 • Chi phí khác cho chuyên gia.

Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ theo quy định tại mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng nhìn chung, về cơ bản, nó cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

Hồ sơ dự thầu đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật hình thức đối tác công tư:

 • Đơn dự thầu.
 • Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.
 • Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).
 • Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh).
 • Bảo đảm dự thầu.
 • Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 • Đề xuất kỹ thuật.

Hồ sơ đề xuất tài chính hình thức đối tác công tư:

– Đơn dự thầu.

– Đề xuất về tài chính đối với gói thầu.

– Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Đăng ký khóa học đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Những điểm cần chú ý trong Hồ sơ dự thầu:

+ Nếu nhà đầu tư, nhà thầu là tổ chức thì phải đảm bảo điều kiện là:

– Được đăng ký thành lập, hoạt động một cách hợp pháp, có chính sách kế toán

– Hạch toán tài chính độc lập, không trong tình trạng phá sản

– Giải thể, đã thực hiện việc đăng ký đấu thầu theo quy định, không bị cấm dự thầu…

Những điều kiện này có thể được xác nhận qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Bản báo cáo tài chính, hoặc bảng kê khai, thống kê doanh thu bình quân…

+ Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân thì phải đáp ứng điều kiện:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có chứng chỉ phù hợp với nội dung gói thầu,

– Đã đăng ký hoạt động đấu thầu hợp pháp, không bị cấm thầu, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Những điều kiện này có thể được xác nhận qua lý lịch tư pháp, chứng chỉ, văn bằng có liên quan…

Các giấy tờ cần có trong hồ sơ năng lực dự thầu

Hồ sơ năng lực dự thầu là gì?

Hồ sơ năng lực dự thầu là một tập hợp những văn bản giấy tờ chứng minh năng lực của công ty phù hợp với yêu cầu của bên mời thầu. Nói cách khác hs năng lực dự thầu là những tài liệu về nhà thầu, trong đó chứng minh về năng lực, kinh nghiệm, tư cách của nhà thầu cho thấy khả năng của nhà thầu này đủ điều kiện để tham gia gói thầu này.

Tùy vào tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể, cũng như những yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, cũng như điều kiện, đặc điểm cụ thể của nhà thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực dự thầu phù hợp.

Hồ sơ năng lực nhà thầu bao gồm những gì?

Để đảm bảo không bị thiếu sót trong trình bày hồ sơ. Bạn cần đọc kỹ hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi thông Sau đó chú ý chuẩn bị các biểu mẫu đúng như quy định của bên mời thầu.

Tùy vào mỗi gói thầu mà có những yêu cầu khác nhau nhưng thường bao gồm:

 • Bản photo có công chứng đăng ký kinh doanh của công ty có thời hạn không quá 6 tháng.
 • Bản sao đăng ký mẫu con dấu doanh nghiệp của bạn.
 • Các hợp đồng., các công trình tương tự mà doanh nghiệp của bẹn đã thực hiện hoàn thành.
 • Báo cáo tài chính có xác nhận cơ quan thuế, hoặc báo cáo tài chính được kiểm toán càng tốt.
 • Danh sách cán bộ thực hiện gói thầu dự kiến.
 • Ngoài ra, tùy vào gói thầu mà sẽ bổ sung các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu.
 • Hồ sơ năng lực công ty.
 • Biện pháp thi công
 • Giá dự thầu.

Nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Truy cập vào website của Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia. sau đó: Nhà thầu chọn số gói thầu, nhập các thông tin theo yêu cầu của bên mời thầu và đính kèm các file trong hồ sơ dự thầu sau đó nhấn nút “cam kết” và gửi lên hệ thống.

Quý khách có thể xem chi tiết: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng

Cách rút hồ sơ dự thầu qua mạng

Nhà thầu được rút hồ sơ trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút hồ sơ dự thầu (thành công hay không thành công). Sau đó hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút hồ sơ của nhà thầu.

Vào chọn số hồ sơ dự thầu cần rút qua mạng, sau đó chọn: Rút hồ sơ dự thầu.

Chi phí nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Theo Khoản 1 Điều 31 TTLT số 07/2015, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng (Bên mời thầu KHÔNG phải thanh toán những chi phí này). Nhà thầu có thể lựa chọn hình thức thanh toán là Thanh toán điện tử hoặc Thanh toán tại ngân hàng.

Hướng dẫn nộp chi phí hồ sơ dự thầu qua mạng

– Tên tài khoản: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia – Số tài khoản: 21610000386386 – Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Đống Đa

Biểu mức thu chi phí

– Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp 01 lần khi đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT) – Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm đăng ký): 550.000 đồng (đã bao gồm VAT) – Chi phí nộp hồ sơ dự thầu: 330.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT) – Chi phí nộp hồ sơ đề xuất: 220.000 đồng/gói (đã bao gồm VAT) Chú ý: – Khi thanh toán chuyển khoản, yêu cầu ghi nội dung ủy nhiệm chi theo mẫu sau: ĐKKD-MST (Ghi số ĐKKD hoặc MST của công ty) Nội dung TT CP Đăng ký (Duy trì/Nộp HSDT/Nộp HSĐX) Tên công ty.)

Mọi thắc mắc, nhà thầu vui lòng liên hệ với Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia (Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Phòng 306 nhà G, Bộ KH&ĐT 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 19006126 hoặc 0966777780

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu dùng để đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu.

STT Tên Link tải 1 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu doc Tải về 2 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu pdf Tải về

Hồ sơ dự thầu mẫu

Nếu bạn cần hồ sơ mẫu dự thầu thuộc các ngành:

 • Hồ sơ dự thầu xây dựng
 • Mẫu hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa
 • Mẫu hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị
 • Mẫu hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát
 • Hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế

Hãy liên hệ hoặc add zalo chúng tôi theo số: 0966777780. Chúng tôi sẽ gửi qua email hoặc zalo cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo