5 điểm thể hiên tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930)

bài viết đưa ra 5 điểm chính, nổi bật nhất để chứng minh Cương lĩnh chính trị là đúng đắn và sáng tạo. Cương lĩnh chính trị đầu tiên là phần kiến thức quan trọng xuất hiện dày đặc trong các đề thi. Các em sẽ hiểu sâu hơn sau khi đọc bài viết này.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Lịch Sử 12 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo