Báo cáo tài chính là gì? 5 Loại báo cáo tài chính cơ bản học viên kế toán cần biết

Báo cáo tài chính là một thuật ngữ vô cùng quen thuộc trong lĩnh vực kế toán. Tuy nhiên không phải bạn nào mới học kế toán cũng biết và giải thích được “Báo cáo tài chính là gì?”. Trong bài viết được chia sẻ dưới đây, cic32.com.vn sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này.

Báo cáo tài chính là gì

Bạn có biết “Báo cáo tài chính là gì?”

► Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là văn bản cung cấp các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng các số liệu, bảng biểu thống kê phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo tài chính tập hợp các báo cáo thể hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh thông tin về tình hình tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán; là nguồn thông tin tham khảo cực kỳ quan trọng để nhà quản trị đưa ra các quyết định đầu tư kinh doanh.

► 5 Loại báo cáo tài chính cơ bản học viên kế toán cần biết

Khi đã hiểu được Báo cáo tài chính là gì? Bạn cần phải biết báo cáo tài chính gồm những loại nào.

– Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tình hình kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định: tháng, quý, năm. Nội dung loại báo cáo tài chính này bao gồm các số liệu về doanh thu từ hoạt động kinh doanh (sản phẩm, dịch vụ), các khoản chi phí, lợi nhuận – kết quả kinh doanh so sánh với kỳ tương ứng của năm trước. Thông qua thông tin trong báo cáo kết quả kinh doanh này, nhà quản trị sẽ đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào.

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo kết quả kinh doanh là căn cứ đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Báo cáo vốn chủ sở hữu

Báo cáo vốn chủ sở hữu phản ánh sự thay đổi, biến động về vốn chủ sở hữu doanh nghiệp – cổ đông (lợi ích của chủ sở hữu trong tài sản) trong một thời kỳ nhất định. Thời gian lập báo cáo vốn chủ sở hữu cũng tương ứng với thời gian lập báo cáo kết quả kinh doanh. Nội dung báo cáo này gồm các số liệu về:

  • Vốn chủ sở hữu đầu kỳ
  • Vốn chủ sở hữu tăng thêm từ hoạt động đầu tư bổ sung hoặc do lợi nhuận tạo ra.
  • Vốn chủ sở hữu giảm đi do cổ đông rút vốn hoặc bị lỗ do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.
  • Vốn chủ sở hữu cuối kỳ.

– Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được lập ra nhằm mục đích phản ánh tổng quát thông tin về tình hình tài chính của đơn vị – doanh nghiệp, bao gồm các nội dung về: tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ hữu. Các nội dung này tuân thủ theo chuẩn mực – chế độ kế toán, tài chính hiện hành.

Báo cáo tài chính là gì

Mẫu bảng cân đối kế toán

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Loại báo cáo này cung cấp thông tin về: sự hình thành các khoản tiền – tình hình sử dụng tiền của đơn vị, doanh nghiệp. Nói một cách dễ hiểu thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh các luồng tiền vào – luồng tiền ra, số dư tiền đầu kỳ – cuối kỳ. Các luồng tiền vào – ra đó có thể đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư – tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rất quan trọng với nhà quản trị doanh nghiệp vì nó thấy khả năng tạo ra tiền – tình hình sử dụng tiền – nhu cầu về tiền – khả năng thanh toán công nợ, từ đó đưa ra nhận định những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra từ tình hình tài chính của đơn vị, để có phương án điều chỉnh, ứng phó kịp thời.

– Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo bổ sung, giải trình các thông tin đã trình bày hoặc chưa được trình bày trên các báo cáo tài chính khác. Ngoài thông tin về tình hình tài chính – kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể đề cập đến các yếu tố, vấn đề làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp trong kỳ kế toán đó.

Báo cáo tài chính là gì

Thuyết minh báo cáo tài chính bổ sung thông tin cho các báo cáo tài chính khác

Với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết này, mong rằng đã giúp các bạn học viên kế toán hiểu được “Báo cáo tài chính là gì?” cũng như các loại báo cáo tài chính cơ bản để áp dụng vào quá trình học và làm nhân viên kế toán sau này.

Ms. Công nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo