200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ

Ngày nay tiếng anh len lỏi vào trong mọi ngóc ngách, mọi ngành nghề, đặc biệt là các khối ngành kinh tế cần phải giao dịch thương mại với các đối tác nước ngoài. Dưới đây là 200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ giúp bạn không còn bối rối và đau đầu với các thuật ngữ chuyên ngành nữa. Bạn hãy cùng xem nhé!

200-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hang-can-nho

200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

 1. A sight draft (n) hối phiếu trả ngay
 2. Academic (adj) học thuật
 3. Accept the bill: chấp nhận hối phiếu

Accepting house (n): ngân hàng chấp nhận

 1. Access (v): truy cập
 2. Accommodation bill (n): hối phiếu khống
 3. Accommodation finance: tài trợ khống
 4. Account holder : chủ tài khoản
 5. Accumalated reverve (n): nguồn tiền được tích luỹ
 6. Acknowledgement (n): giấy báo tin
 7. Adapt (v): điều chỉnh
 8. Adequate (adj): đủ, đầy đủ
 9. Adverse change (n): thay đổi bất lợi
 10. Advertising (n) sự quảng cáo
 11. Advice (n) sự tư vấn

Advice (v) báo cho biết

Advise (v) tư vấn

Adviser (n) người cố vấn

Advisory (adj) tư vấn

 1. After sight: ngay sau đó
 2. After-sales service (n): dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi
 3. Amount outstanding: số còn tồn đọng
 4. Analyse (v): phân tích
 5. Appraisal (n): sự định giá, sự đánh giá
 6. Approach (v): tiếp xúc, đặt vấn đề
 7. Aspect (n): khía cạnh
 8. Assasination (n): sự ám sát
 9. Assess (v): định giá
 10. Asset (n): tích sản
 11. At a discount: giảm giá, chiết khấu
 12. Auditor (n): kiểm toán viên
 13. Authorise (v): uỷ quyền, cho phép
 14. Avalise (v): bảo lãnh
 15. Bad debt (n): cho nợ quá hạn
 16. Banker (n): chủ ngân hàng
 17. Banker’s draft (n): hối phiếu ngân hàng
 18. Banking market (n): thị truờng ngân hàng
 19. Bankrupt (n): người bị vỡ nợ
 20. Base rate (n): lãi suất cơ bản
 21. Bill of exchange (n): hối phiếu
 22. Balance sheet (n) bảng cân đối
 23. Border (n) biên giới
 24. Boiler (n) nồi hơi
 25. Book-keeping (n): kế toán
 26. Bought-ledger (n) sổ cái mua hàng
 27. Brochure (n): cuốn sách mỏng (quảng cáo)
 28. Budget (v) dự khoản ngân sách
 29. Builder’s merchant: nhà buôn vật liệu xay dựng
 30. Bulk purchase (n) việc mua sỉ
 31. Buyer default: người mua trả nợ không đúng hạn
 32. Calculate (v): tính toán
 33. Capital goods (n): tư liệu sản xuất
 34. Carry on (v): điều khiển, xúc tiến
 35. Carry out (v): thực hiện
 36. Cash discount: giảm giá khi trả tiền mặt
 37. Cash flow (n): dòng tiền mặt

Cash flow forcast Estimation of the monthly cash flow advance: dự báo dòng tiền

 1. Cash-book (n) sổ quỹ
 2. Central bank, government bank: ngân hàng Trung ương
 3. Central heating (n): hệ thống lò sưởi
 4. Certificate of Incoporation (n): giấy phép thành lập công ty
 5. Chase (v) săn đuổi
 6. Cheque book (n): tập Séc
 7. CIF (n) Cost, Insurance and Freight: giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển
 8. Circulation (n): chữ ký
 9. Clinic (n): khu khám bệnh, dưỡng đường
 10. Coin (n): tiền kim loại, tiền xu
 11. Collection (n): sự thu hồi (nợ)
 12. Colloquial (adj): thông tục
 13. Commecial (adj): thương mại
 14. Commence (v): bắt đầu
 15. Communal (adj): công, chung
 16. Community (n): nhóm người

Commnity center: trung tâm truyền thông

Communication (n) truyền thông

Communist system (n): hệ thống xã hội chủ nghĩa

 1. Comparatively (adv): một cách tương đối
 2. Compete (v): cạnh tranh

Competitive (adj): cạnh tranh, tốt nhất

Competitiveness (n): tính cạnh tranh

Complicated (adj): rắc rối

 1. Concede (v): thừa nhận
 2. Concentrate (v): tập trung
 3. Confidential (adj): bí mật, kín
 4. Confirming house (n): ngân hàng xác nhận
 5. Connection (n): mối quan hệ
 6. Consignment (n): hàng hoá gửi đi
 7. Consolidate (v): hợp nhất
 8. Consumer credit (n): tín dụng tiêu dùng
 9. Contract (n): hợp đồng
 10. Corporate (adj): công ty, đoàn thể

Corporate (n): hội, đoàn, công ty

Corporate (adj): đoàn thể, công ty

 1. Correspondent (n): ngân hàng có quan hệ đại lý
 2. Cost of pollution (n): chi phí hư hỏng
 3. Cover (v): đủ để trả
 4. Credit (v) ghi có
 5. Credit arrangement (n): dàn xếp cho nợ
 6. Credit control (n): kiểm soát tín dụng
 7. Credit intrusment (n): công cụ tín dụng
 8. Credit management (n): quản lý tín dụng
 9. Credit period (n): kỳ hạn tín dụng
 10. Credit rating: đánh giá tín dụng
 11. Credit-status (n): mức độ tín nhiệm
 12. Credit-worthiness (n): thực trạng tín dụng
 13. Current account (n): tài khoản vãng lai
 14. Current cost: chi phí hiện thời
 15. Current expense (n): chi phí hiện tại
 16. D/A (n): chứng từ theo sự chấp nhận
 17. D/P (n): chứng từ theo sự thanh toán
 18. Data bank (n): ngân hàng dữ liệu
 19. Database (n): cơ sở dữ liệu
 20. Deal (n): vụ mua bán
 21. Debit (v): ghi nợ

Debt (n): khoản nợ

Debtor (n): con nợ

 1. Decision (n): sự quyết định
 2. Default (v): trả nợ không đúng hạn
 3. Deposit account (n): tài khoản tiền gửi
 4. Deutsch mark (n): tiền tệ Tây Đức
 5. Dicated (adj): ấn tượng
 6. Digest: tóm tắt
 7. Dinar (n): tiền tệ Nam Tư, Irắc
 8. Direct debit (n): ghi nợ trực tiếp
 9. Discount market (n): thị trường chiết khấu
 10. Distinguish (v) phân biệt
 11. Distribition (n) sự phân phối
 12. Documentary collection: nhờ thu chứng từ
 13. Documentary credit (n): thư tín dụng ≈ Documentary letter of credit
 1. Domestic (adj): trong nhà, gia đình
 2. Draft (n): hối phiếu
 3. Draw (v): ký phát
 4. Drawee (n): ngân hàng của người ký phát
 5. Drawing (n) sự ký phát (Séc)
 6. ECGD Export Credits Guarantee Department (UK): phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu
 7. Elect (v): chọn, bầu
 8. Eliminate (v): loại ra, trừ ra
 9. Enquiry (n): sự điều tra
 10. Entry (n): bút toán
 11. Equity (n): cổ tức
 12. Establist (v): lập, thành lập
 13. Estimate (n): sự đánh giá, sự ước lượng
 14. Evaluation (n): sự ước lượng, sự định giá
 15. Exchange risk: rủi ro trong chuyển đổi
 16. Exempt (adj): được miễn
 17. Expenditure (n): phí tổn
 18. Export finance (n): tài trợ xuất khẩu
 19. Export insurance: bảo hiểm xuất khẩu
 20. Facility (n): phương tiện dễ dàng
 21. Factor (n): công ty thanh toán
 1. Factor (n): nhân tố
 2. Factoring (n): sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ
 3. Fail to pay: không trả được nợ
 4. Fill me in on: cung cấp cho tôi thêm chi tiết
 5. Finance (n) tài chính

Finance (v): tài trợ

 1. Finance sector (n): lĩnh vực tài chính
 2. Financial institution (n): tổ chức tài chính
 3. Firm (n): hãng, xí nghiệp
 4. Fitting (n): đồ đạc
 5. Fixed asset (n):tàu sản cố định
 6. Fixed cost (n): chi phí cố định
 7. Flexible: linh động
 8. Foreign currency (n): ngoại tệ
 9. Forfaiting (n): bao thanh toán

Forfaitish (n): công ty bao thanh toán

 1. Form (n): hình thức

Form (v): thành lập

 1. Forward (v): chuyển
 2. Found (v): thành lập, hình thành

Founding document (n): Giấy phép thành lập

Founder (n): người thành lập

 1. Freight (n): sự vận chuyển hàng
 2. Gearing (n) vốn vay
 3. Generate (v) phát sinh
 4. Genuine: là thật, sự thật
 5. Get paid (v): được trả (thanh toán)
 6. Give credit: cho nợ (trả chậm)
 7. Glacier (n): sông băng
 8. Good risk (n): rủi ro thấp
 9. Guarantee (v): bảo lãnh
 10. Guesswork (n): việc suy đoán
 11. Harmonise (v): làm cân đối, có ấn tượng
 12. High street banks: các ngân hàng trên các phố chính
 13. Home market (n): thị trường nội địa
 14. Honour (v): chấp nhận thanh toán
 15. Impress (v): ấn tượng
 16. In advance: trước
 17. In credit: dư có
 18. In term of: về mặt phương tiện
 19. In writing: bằng giấy tờ
 20. Inaugurate (v): tấn phong
 21. INCOTERM (n): các điều kiện trong thương mại quốc tế
 22. Indent (n): đơn đặt hàng
 23. Individual (adj): riêng rẻ
 24. Industrial exhibition (n): triển lãm công nghiệp
 25. Inflation (n): (lạm phát)
 26. Installation (n): sự lắp đặt
 27. Institution (n): tổ chức, cơ quan
 28. Insurance (n): bảo hiểm
 29. Interest rate (n): lãi suất
 30. Interior (adj): nội thất
 31. Intrusment (n): công cụ
 32. Invest (v): đầu tư
 33. Investigate (v): điều tra, nghiên cứu

Investigation (n): sự điều tra nghiên cứu

 1. Issuing bank (n): ngân hàng phát hành
 2. Itemise (v): thành từng khoản
 3. Kitchen fitting (n): đồ dạc nhà bếp
 4. Laise (v): giữ liên lạc
 5. Late payer (n): người trả trễ hạn
 6. Launch (v): khai trương
 7. Laydown (v): xây dựng lại
 8. Leads: trả tiền trước tránh rủi ro về tỷ giá tiền tệ
 9. Lags: trả tiền sau kiếm lợi do tỷ giá chuyển đổi

Leads and lags: trả trước tránh rủi ro và trả sau kiếm lợi do tỷ chuyển đổi có lợi

 1. Leaftlet (n): tờ bướm
 2. Lease purchase (n): sự thuê mua
 3. Leasing (n): sự cho thuê
 4. Legal (adj): hợp pháp, theo pháp luật
 5. Lessee (n) người đi thuê

Lessee purchase (n): thuê mua

Lessor (n): người cho thuê

 1. Letter of hypothecation (n): thư cầm cố
 2. Liability (n): trách nhiệm pháp lý

Trên đây là 200 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng cần nhớ và dễ áp dụng. Đây là những thuật ngữ chuyên nganh cần thiết và thông dụng nhất. Aroma mong rằng tài liệu này sẽ giúp hỗ trợ tốt cho công việc của bạn trong giao dịch với khách hàng và nâng cao kiến thức chuyên môn ngành tài chính ngân hàng!

Nếu bạn đang học tiếng anh tài chính ngân hàng đã lâu nhưng chưa hiệu quả trong khi công việc yêu cầu ngay, bạn có muốn nhận tư vấn lộ trình học tiếng anh miễn phí của Aroma – Tiếng anh cho người đi làm, hãy đăng ký ngay: cic32.com.vn/dang-ky-hoc/ nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tắt Quảng Cáo

Tắt Quảng Cáo