Ở Hà Nội hiện nay có bao nhiêu trường Đại Học, Khối A, Khối B, Khối C, Khối D… Các trường Đại Học ở Hà Nội hiện nay – chi tiết: các trường Đại Học ở Hà Nội xét tuyển theo khối

Ngoài những trường Cao Đẳng hệ chính quy, Hà Nội là một thành phố lớn với rất nhiều trường Đại Học trọng điểm. Ở bài viết này, chúng tôi chia sẻ thống kê tất cả các trường Đại Học nằm trên địa bàn Hà Nội (mới nhất, cụ thể nhất)Khối A:1. Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )2. Học Viện An Ninh Nhân Dân3. Đại Học Sư Phạm Hà Nội4. Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Bắc5. Đại Học Dược Hà Nội6. Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Bắc7. Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội8. Đại Học Luật Hà Nội9. Đại Học Dầu Khí Việt Nam10 Trường Sĩ Quan Lục Quân 111. Học Viện Ngoại Giao12. Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Bắc13. Đại Học Bách Khoa Hà Nội14. Khoa Y Dược ĐH QGHN15. Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội16. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân17. Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Bắc18. Học Viện Tài Chính19. Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Bắc20. Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội21. Đại Học Thương Mại22. Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội23. Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Bắc24. Đại Học Hà Nội25. Đại Học Điện Lực26. Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )27. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )28. Đại Học Mỏ Địa Chất29. Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội30. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )31. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội32. Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội33. Đại Học Công Nghiệp Hà Nội34. Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã35. Đại Học Kiến Trúc Hà Nội36. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải37. Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Nam38. Học Viên Chính Sách và Phát Triển39. Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )40. Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )41. rường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Bắc42. Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )43. Viện Đại Học Mở Hà Nội44. Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )45. Đại Học Công Đoàn46. Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội47. Học Viện Ngân Hàng48. Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp49. Đại Học Công Nghiệp Việt Hung

Các trường đại học ở Hà Nội Share on Facebook Khối B: 1. BKA. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2. DCN. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 3. DDD. Đại học Dân lập Đông Đô 4. DDN. Trường Đại học Đại Nam 5. DKK. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 6. DMT. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 7. DMT. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 8. DPD. Trường Đại học Dân lập Phương Đông 9. DTA. Trường Đại học Thành Tây 10. DTL. Đại học Thăng Long 11. LNH. Trường Đại học Lâm nghiệp 12. LNH. Trường Đại học Lâm nghiệp 13. MHN. Viện Đại học Mở Hà Nội 14. NNH. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 15. NTU. Trường Đại học Nguyễn Trãi 16. QHS. Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội) 17. QHT. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) 18. QHX. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) 19. QHY. Khoa Y – Dược (Đại học Quốc Gia Hà Nội) 20. SPH. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21. TDD. Trường Đại học Thành Đô 22. YHB. Trường Đại học Y Hà Nội 23. YTC. Trường Đại học Y Tế Công Cộng Khối C: 1. LPH Đại Học Luật Hà Nội 2. SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội 3. ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân 4. BPH Học Viện Biên Phòng – Hệ quân sự KV miền Bắc 5 . QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6. HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 7. QHS Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội 8. BPS Học Viện Biên Phòng – Hệ quân sự KV miền Nam 9. QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 10. HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 11. DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) 12. NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 13. VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội 14. DNV Đại Học Nội Vụ 15. LDA Đại Học Công Đoàn 16. HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam Khối D: 1. QHF Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2. NHF Đại Học Hà Nội 3. NTH Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) 4. QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 5. HQT Học Viện Ngoại Giao 6. SPH Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7. KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 8. HTC Học Viện Tài Chính 9. LPH Đại Học Luật Hà Nội 10. QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 11. ANH Học Viện An Ninh Nhân Dân 12. NHH Học Viện Ngân Hàng 13. TMA Đại Học Thương Mại 14. BVH Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) 15. DMT Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội 16. HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 17. MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 18. DDL Đại Học Điện Lực 19. HBT Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền 20. DCN Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 21. DLX Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) 22. BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội 23. VHH Đại Học Văn Hóa Hà Nội 24. DNV Đại Học Nội Vụ 25. NNH Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 26. HTN Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 27. LDA Đại Học Công Đoàn 28. DLT Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) 29. VHD Đại Học Công Nghiệp Việt Hung 30. DKK Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Trên đây là tổng hợp danh sách các trường ĐH công lập ở tại Hà Nội được cộng đồng Hướng nghiệp 24h thống kê chi tiết dưới đây, mời các em chú ý theo dõi

Tổng hợp

Danh mục: Marketing
Nguồn: https://www.cic32.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *