Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
 Ngày 27/04/2015, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015. Tham dự Đại hội có 43 cổ đông trực tiếp và đại diện được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 78,07%  tổng số cổ phần triệu tập tham dự.

 

 Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động 2015, Báo cáo tài chính Công ty… Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 doanh thu đạt 453,7 tỷ đồng, hoàn thành 105% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 71,8 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch. Sau phần thảo luận các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của đại hội, như : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 24%.

Năm 2015, dự báo là một năm đầy triển vọng và cũng đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngành xây dựng và ngành bất động sản của Việt Nam cũng được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi để hồi phục và phát triển. Qua những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực nội tại, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với doanh thu 516 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 76 tỷ đồng. Đại hội cũng đã  thông qua một số nội dung khác như: kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 đảm bảo mức cổ tức 24%, chọn Công ty Tư vấn và Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm 2015, thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty…

 

Các nội dung làm việc tại Đại hội được sự nhất trí cao của các cổ đông giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp. 

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC3-2 năm 2015:

Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Quang cảnh Đại hội


Các cổ đông  nghe báo cáo tại Đại hội

Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội

Ban thư ký tại Đại hội
  
Cổ đông ý kiến tại Đại hội

Cổ đông biểu quyết trong Đại hội

 


Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *