Quy định chung sử dụng Trang Web

KHÔNG sử dụng ngôn ngữ hoặc có hành vi xúc phạm, lăng mạ, quấy rối, vu khống, đe doạ người khác.

KHÔNG đăng tải, sử dụng, chia sẻ những thông tin, tài liệu có nội dung bị cấm, trái đạo đức, gây hại cho người khác, vi phạm bản quyền, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm pháp luật.

KHÔNG tải lên, cài đặt, lan truyền các tài liệu được bảo vệ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ hoặc các phần mềm có khả năng gây hại cho máy tính.

NGHIÊM CẤM hành vi nghiên cứu, chỉnh sửa, thâm nhập mã nguồn Trang Web với động cơ bất chính hoặc cố ý xâm nhập bất hợp pháp.

KHÔNG lợi dụng để Spam hoặc có hành vi cố tình phá hoại tài nguyên của Trang Web hay gây rối các thành viên khác.

KHÔNG đăng tải, chia sẻ hay lan truyền các nội dung quảng cáo bừa bãi, spam, các liên kết lừa đảo hay gây hại (virus).

KHÔNG sao chép, sử dụng lại, đăng tải lại các nội dung trên Trang Web – do chúng tôi đăng tải hay do thành viên đăng tải – ở nơi khác mà chưa có sự đồng ý của Chúng tôi và thành viên sở hữu.

KHÔNG thảo luận các vấn đề liên quan đến thể chế chính trị, Đảng và Nhà nước.

Chúng tôi giữ quyền nghiêm cấm truy cập tiếp tục vào Sản phẩm hay Dịch vụ của chúng tôi nếu xét thấy bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào.

Quy định về Liên kết ngoài

Trang Web của Chúng tôi có liên kết ra ngoài đến các trang web khác. Tuy vậy, chúng tôi KHÔNG kiểm soát nội dung của các trang web đó; do đó không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì phát sinh sau khi bạn ghé thăm các trang web đó. Mục tiêu duy nhất của các liên kết là cung cấp thông tin, bạn tự chịu trách nhiệm cho các vấn đề của mình sau khi rời khỏi Trang Web của Chúng tôi.

Bạn không được sao chép, tải lên một phần hay nhiều phần Trang Web của Chúng tôi lên một trang web khác.

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng các từ khoá spam, từ khoá có ngôn từ bậy bạ hay có thể tạo ra ấn tượng không hay cho người sử dụng.

Vui lòng KHÔNG đặt liên kết đến Trang Web của Chúng tôi bằng bất kỳ hình ảnh, thông tin, thiết kế hoặc nhận diện nào có dấu hiệu vi phạm bản quyền hoặc thuộc sở hữu thương mại của người khác.

NGHIÊM CẤM việc đặt liên kết ra ngoài đến những trang web phân biệt chủng tộc, có nội dung đồi truỵ, khủng bố, phản động, vi phạm pháp luật, bản quyền hoặc nhân quyền.