Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH 13 của Quốc hội về ban hành 1 số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
Xem chi tiết tại đây


Các tin khác