Tin tức Cộng đồng C32
CIC3-2 đạt TOP 5 Doanh nghiệp quản trị tốt nhất
 Danh sách doanh nghiệp quản trị tốt nhất được công bố vào ngày 02/11/2018. Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (CIC3-2) vinh dự vào TOP 5 Doanh nghiệp quản trị Công ty tốt nhất- Nhóm vốn hóa nhỏ.