CIC3-2 Nhận giấy khen của Tổng cục Thuế
 Ngày 07/6/2017 Tổng Cục thuế ra quyết định số 839/QĐ-TCT tặng Giấy khen cho Cty CP Đầu tư xây dựng 3-2 và các doanh nghiệp đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016 .7 Tổng Cục thuế ra quyết định số 

- Công ty chấp hành tốt các chính sách thuế, khai báo thuế, nộp thuế và các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ, không nợ đọng thuế. Trong năm 2016, mặc dù chịu nhiều tác động từ khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, nhưng Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu Công ty năm 2017 là 528 tỷ đồng, các khoản nộp ngân sách Nhà nước trên 24 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên toàn Công ty, Công ty cố gắng ổn định sản xuất và phấn đấu trong năm 2017duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu thu và lợi nhuận, đưa thương hiệu CIC3-2 ngày càng phát triển bền vững.

- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất VLXD của tỉnh Bình Dương, CIC 3-2 luôn nỗ lực để góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, đồng thời đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. 

 


Các tin khác