HOẠT ĐỘNG 2015
LIÊN HỆ TRUNG TÂM KINH DOANH
 • SP Đá, Gạch tự chèn
 • Kinh doanh VLXD
 • Cống, Gạch Terrazzo
0913 860 027
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tất cả
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước
      Ngày 9/11/2016, cổ đông Nhà nước thông báo bán: 3.360.000 cổ phần của C32.
     Số lượng, tỷ lệ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 0 cổ phiếu.
CÔNG TRÌNH
 • Trường Nguyễn Chí Thanh
 • Trường Hồ Hảo Hớn
 • Chung cư C4- Biên Hòa
 • Trường Hướng Dương
 • Trung tâm TD TT Dĩ An
 • Trường THPT Lê Lợi-Tân Uyên
 • Xí nghiệp Cơ khí-Bê tông 3-2
 • Trường Phan Châu Trinh
 • Trường Bình Phú
 • Trường Hoa Cúc 7
TIN VIDEO